Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2125(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0051/2019

Ingivna texter :

A9-0051/2019

Debatter :

PV 14/01/2020 - 9
CRE 14/01/2020 - 9

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0007

Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 14 januari 2020 - Strasbourg

9. Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018 [2019/2125(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Isabel Wiseler-Lima redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Eugen Tomac för PPE-gruppen, Andrea Cozzolino för S&D-gruppen, och Charles Goerens för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Simona Baldassarre för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, som även avböjde en fråga (blått kort) från Dolors Montserrat; Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster och Nacho Sánchez Amor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius och Mick Wallace.

Talare: Josep Borrell Fontelles och Isabel Wiseler-Lima.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 15.1.2020.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy