Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2135(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0052/2019

Разисквания :

PV 14/01/2020 - 10
CRE 14/01/2020 - 10

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0009

Протокол
XML 7k
Вторник, 14 януари 2020 г. - Страсбург

10. Годишен доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност- Годишен доклад относно изпълнението на външната политика и политиката на сигурност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад [2019/2136(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A9-0054/2019)

Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад [2019/2135(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister и Arnaud Danjean представиха докладите.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Urmas Paet, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál и Tonino Picula.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Илхан Кючюк, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas и Lefteris Christoforou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly и Özlem Demirel.

Изказаха се Josep Borrell Fontelles, David McAllister и Arnaud Danjean.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 et 10.9 от протокола от 15.1.2020 г.

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност