Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2135(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0052/2019

Keskustelut :

PV 14/01/2020 - 10
CRE 14/01/2020 - 10

Äänestykset :

PV 15/01/2020 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0009

Pöytäkirja
XML 7k
Tiistai 14. tammikuuta 2020 - Strasbourg

10. Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta - Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus [2019/2136(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A9-0054/2019)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus [2019/2135(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister ja Arnaud Danjean esittelivät mietinnöt.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Urmas Paet Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Bonfrisco ID-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál ja Tonino Picula.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas ja Lefteris Christoforou.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly ja Özlem Demirel.

Puheenvuorot: Josep Borrell Fontelles, David McAllister ja Arnaud Danjean.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2020, kohta 10.8 et 10.9.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö