Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2135(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0052/2019

Debatter :

PV 14/01/2020 - 10
CRE 14/01/2020 - 10

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0009

Protokoll
XML 7k
Tisdagen den 14 januari 2020 - Strasbourg

10. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport [2019/2136(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A9-0054/2019)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport [2019/2135(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister och Arnaud Danjean redogjorde för betänkandena.

Talare: Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Urmas Paet för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Anna Bonfrisco för ID-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer; Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál och Tonino Picula.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly och Özlem Demirel.

Talare: Josep Borrell Fontelles, David McAllister och Arnaud Danjean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 et 10.9 i protokollet av den 15.1.2020.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy