Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 14 януари 2020 г. - Страсбург

13. Положението в Либия (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Либия (2019/2984(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата Renew, Mounir Satouri, от името на групата Verts/ALE, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Antonio Tajani, Andrea Cozzolino, Klemen Grošelj, Erik Marquardt, Thierry Mariani, Emmanouil Fragkos, Fabio Massimo Castaldo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides, Vangelis Meimarakis, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Ioannis Lagos, Othmar Karas, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Danilo Oscar Lancini, Loucas Fourlas, Evin Incir и Jordan Bardella.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност