Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 14 януари 2020 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Представяне на програмата за дейността на хърватското председателство (разискване)
 3.Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.План за устойчиви инвестиции, фонд за справедлив преход и пътна карта за социална Европа (разискване)
 7.Положението в Иран и Ирак след неотдавнашната ескалация (разискване)
 8.Състав на политическите групи
 9.Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 10.Годишен доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност- Годишен доклад относно изпълнението на външната политика и политиката на сигурност (разискване)
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Положението в Либия (разискване)
 14.Положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат) (разискване)
 15.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (141 kb) Списък на присъствалите (65 kb) 
 
Протокол (141 kb) Списък на присъствалите (65 kb) 
 
Протокол (75 kb) Списък на присъствалите (14 kb) 
 
Протокол (252 kb) Списък на присъствалите (89 kb) 
Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност