Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Παρουσίαση του προγράμματος των δραστηριοτήτων της κροατικής Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σχέδιο για βιώσιμες επενδύσεις, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και χάρτης πορείας για την Κοινωνική Ευρώπη (συζήτηση)
 7.Η κατάσταση στο Ιράν και το Ιράκ μετά την πρόσφατη κλιμάκωση (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 10.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (συζήτηση)
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Η κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (συζήτηση)
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (77 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb) Κατάσταση παρόντων (90 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου