Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 14 januari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av det kroatiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 3.Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Plan för hållbara investeringar, fonden för rättvis omställning och färdplanen för ett socialt Europa (debatt)
 7.Situationen i Iran och Irak efter den senaste tidens upptrappning (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 10.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Situationen i Libyen (debatt)
 14.Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (debatt)
 15.Justering av protokollet från detta sammanträde
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (132 kb) Närvarolista (65 kb) 
 
Protokoll (132 kb) Närvarolista (65 kb) 
 
Protokoll (71 kb) Närvarolista (14 kb) 
 
Protokoll (235 kb) Närvarolista (80 kb) 
Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy