Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 8k
2020. január 15., Szerda - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen és Henrike Hahn, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0055/2020);

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0066/2020).

II.   Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa és Patryk Jaki, az ECR képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi és Henrike Hahn, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg és Dominique Bilde, az ID képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0060/2020);

—   Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou és Manuel Bompard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0065/2020).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.

Utolsó frissítés: 2021. március 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat