Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 11k
Srijeda, 15. siječnja 2020. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 u pogledu određivanja tretmana OTC izvedenica u vezi s određenim jednostavnim, transparentnim i standardiziranim sekuritizacijama u svrhu ograničavanja rizika (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe (EU)2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SolventnostII) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila upravljanja uvoznim i izvoznim carinskim kvotama na temelju dozvola i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja sredstava osiguranja u upravljanju carinskim kvotama (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Prilog Delegiranoj direktivi Komisije o izmjeni PrilogaII. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima u pogledu izuzeća za šesterovalentni krom kao antikorozivno sredstvo za rashladne uređaje od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima vozila za kampiranje (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u platiniranim platinskim elektrodama koje se koriste za određena mjerenja vodljivosti (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemu i završnim obradama za primjene u određenim ručnim motorima s unutarnjim izgaranjem (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu alternativnog standardiziranog pristupa za tržišni rizik (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi br. 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao termičkog stabilizatora u polivinil-kloridu koji se upotrebljava u određenim in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima za analizu krvi i drugih tjelesnih tekućina i plinova (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, PrilogaIV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu kadmija u određenim cijevima videokamera otpornih na zračenje (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu šesterovalentnog kroma kao antikorozivnog sredstva u rashladnom sustavu od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni PrilogaII. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima u pogledu određenih izuzeća za olovo i spojeve olova u komponentama (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaII. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza C(2019)07314 - 2019/2873(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. listopada 2019.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju C(2019)07329 - 2019/2874(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. listopada 2019.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

upućeno nadležnom odboru: LIBE

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen s jednog na tri mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za određivanje kriterija za utvrđivanje aranžmana za primjereno smanjenje kreditnog rizika druge ugovorne strane u vezi s pokrivenim obveznicama i sekuritizacijama te o izmjeni delegiranih uredaba (EU) 2015/2205 i (EU) 2016/1178 - C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od datuma primitka 16. prosinca 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Posljednje ažuriranje: 3. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti