Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 13k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarige, voortschrijdende planning (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 wat betreft de specificatie van de behandeling van otc-derivaten in verband met bepaalde eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties voor afdekkingsdoeleinden (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (SolvabiliteitII) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten voor invoer en uitvoer waarvoor een certificaat verplicht is, en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stellen van zekerheden bij het beheer van tariefcontingenten (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft de vrijstelling voor zeswaardig chroom als anticorrosiemiddel in het koolstofstalen koelsysteem in absorptiekoelkasten in kampeerauto’s (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in geplatineerde platinaelektroden voor gebruik bij bepaalde metingen van geleidbaarheid (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer en afwerkingen van uiteinden voor gebruik in bepaald handgereedschap met verbrandingsmotoren (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de alternatieve standaardbenadering voor marktrisico (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als thermische stabilisator in polyvinylchloride dat wordt gebruikt in bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor de analyse van bloed, andere lichaamsvloeistoffen en lichaamsgassen (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van cadmium in bepaalde stralingstolerante videocamerabuizen (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlageII bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft bepaalde vrijstellingen voor lood en loodverbindingen in onderdelen (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot specificering van de criteria om te bepalen welke regelingen op toereikende wijze tegenpartijkredietrisico limiteren in verband met gedekte obligaties en securitisaties, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205 en (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid