Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 13k
Sreda, 15. januar 2020 - Strasbourg

4. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve obratov z zarodnim materialom ter zahtev za sledljivost in zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo večletnega tekočega načrtovanja (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirani direktivi Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z alternativnim standardiziranim pristopom za tržno tveganje (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu, ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana Direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UE) - (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 16. decembra 2019 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Zadnja posodobitev: 3. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov