Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2990(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B9-0036/2020

Forhandlinger :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Afstemninger :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0010

Protokol
XML 14k
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg

6. Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Dubravka Šuica (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelser.

Formanden holdt en kort tale til indledning af forhandlingen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, og Paulo Rangel.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland og Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Rzońca og Lara Wolters, Pascal Durand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Katalin Cseh, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, der ligeledes nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri og Geoffroy Didier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński og Marc Botenga.

Talere: Dubravka Šuica og Nikolina Brnjac.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt og Pascal Durand, for Gruppen Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani og Danuta Maria Hübner, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff og Domènec Ruiz Devesa, for S&D-Gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts og Daniel Freund, for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020)

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod og Gilles Lebreton, for ID-Gruppen, om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, for ECR-Gruppen, om konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 15.1.2020.

(Mødet udsat kl. 11.58.)

Seneste opdatering: 3. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik