Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2990(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0036/2020

Debatten :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Stemmingen :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0010

Notulen
XML 14k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg

6. Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (debat)
Volledige verslagen

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie) leggen verklaringen af.

De Voorzitter houdt een korte toespraak om het debat in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, en Paulo Rangel.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Robert Rowland en Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Bogdan Rzońca en Lara Wolters, Pascal Durand, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Katalin Cseh, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, die eveneens weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri en Geoffroy Didier.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński en Marc Botenga.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt en Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani en Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff en Domènec Ruiz Devesa, namens de S&D-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts en Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over het standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod en Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, over het standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 15.1.2020.

(De vergadering wordt om 11.58 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid