Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2990(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0036/2020

Debaty :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Głosowanie :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0010

Protokół
XML 13k
Środa, 15 stycznia 2020 r. - Strasburg

6. Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (debata)
Pełne sprawozdanie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie, aby dokonać wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, i Paulo Rangel.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda i Niklasa Nienassa, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka Breyera, Domènec Ruiz Devesa, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Rzońca i Larę Wolters, Pascal Durand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Katalin Cseh, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claudię Gamon, Jorge Buxadé Villalba, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Simona, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, która również nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bena Habiba, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Damiana Boeselagera, Scott Ainslie, Niklas Nienaß w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri i Geoffroy Didier.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński i Marc Botenga.

Głos zabrały Dubravka Šuica i Nikolina Brnjac.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt i Pascal Durand, w imieniu grupy Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani i Danuta Maria Hübner, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff i Domènec Ruiz Devesa, w imieniu grupy S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts i Daniel Freund, w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan i Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod i Gilles Lebreton, w imieniu grupy ID, w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 15.1.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.58.)

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności