Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2990(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0036/2020

Rozpravy :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Hlasovanie :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0010

Zápisnica
XML 14k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg

6. Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (rozprava)
Doslovný zápis

Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Dubravka Šuica (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec a Paulo Rangel.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Robert Rowland a Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bogdan Rzońca a Lara Wolters, Pascal Durand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Katalin Cseh, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, ktorá zároveň odmietla otázku položenú zdvihnutím modrej karty, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß k priebehu rozpravy (predsedníčka poskytla spresnenia), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri a Geoffroy Didier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński a Marc Botenga.

Vystúpili: Dubravka Šuica a Nikolina Brnjac.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt a Pascal Durand, v mene skupiny Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani a Danuta Maria Hübner, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff a Domènec Ruiz Devesa, v mene skupiny S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts a Daniel Freund, v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan a Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod a Gilles Lebreton, v mene skupiny ID, o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, v mene skupiny ECR, o Konferencii o budúcnosti Európy (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 15.1.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.58 h.)

Posledná úprava: 3. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia