Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2990(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0036/2020

Debatter :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0010

Protokoll
XML 14k
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg

6. Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talmannen höll ett kort inledningsanförande till debatten.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, och Paulo Rangel.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Robert Rowland och Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick Breyer; Domènec Ruiz Devesa, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bogdan Rzońca och Lara Wolters; Pascal Durand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo; Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dolors Montserrat; Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Katalin Cseh; Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claudia Gamon; Jorge Buxadé Villalba, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Simon; Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, som även avböjde en fråga (”blått kort”), Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ben Habib; Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Damian Boeselager; Scott Ainslie, Niklas Nienaß om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri och Geoffroy Didier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński och Marc Botenga.

Talare: Dubravka Šuica och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt och Pascal Durand, för Renew-gruppen, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani och Danuta Maria Hübner, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff och Domènec Ruiz Devesa, för S&D-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts och Daniel Freund, för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod och Gilles Lebreton, för ID-gruppen, om Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 15.1.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.58.)

Senaste uppdatering: 3 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy