Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0006(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0055/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0055/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0004

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

10.4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0004)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου