Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2956(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0040/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0005

Протокол
XML 9k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург

10.5. Европейски зелен пакт (гласуване)

Разискването се състоя на 11 декември 2019 г. (точка 7 от протокола от 11.12.2019 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, относно Европейския зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra и Anna Zalewska, от името на групата ECR, относно Европейския зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange, от името на групата PPE, Европейски зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley, от името на групата Renew, относно Европейския зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo и Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, относно Европейския зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez и Miriam Dalli, от името на групата S&D, относно Европейския зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni и Tom Vandendriessche, от името на групата ID, относно Европейския зелен пакт (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0040/2020

(за замяна на B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 и B9-0045/2020):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esther de Lange, от името на групата PPE;

—   Miriam Dalli, от името на групата S&D;

—   Fredrick Federley, от името на групата Renew;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P9_TA(2020)0005)

(Предложенията за резолюции B9-0041/2020, B9-0044/2020 и B9-0046/2020 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Последно осъвременяване: 3 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност