Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2956(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0040/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2020 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0005

Zápisnica
XML 8k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg

10.5. Európsky ekologický dohovor (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 11. decembra 2019 (bod 7 zápisnice zo dňa 11.12.2019)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra a Anna Zalewska v mene skupiny ECR, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange v mene skupiny PPE, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley v mene skupiny Renew, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo a Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez a Miriam Dalli, v mene skupiny S&D, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni a Tom Vandendriessche v mene skupiny ID, o európskom ekologickom dohovore (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0040/2020

(nahrádzajúci B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 a B9-0045/2020):

podaný týmito poslancami:

—   Esther de Lange, v mene skupiny PPE;

—   Miriam Dalli, v mene skupiny S&D;

—   Fredrick Federley, v mene skupiny Renew;

—   Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P9_TA(2020)0005)

(Návrhy uznesenia B9-0041/2020, B9-0044/2020 a B9-0046/2020 sa stali bezpredmetnými.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Posledná úprava: 3. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia