Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2956(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0040/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2020 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0005

Protokoll
XML 8k
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg

10.5. Den europeiska gröna given (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 11 december 2019 (punkt 7 i protokollet av den 11.12.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra och Anna Zalewska för ECR-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange för PPE-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley för Renew-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo och Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez och Miriam Dalli, för S&D-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni och Tom Vandendriessche för ID-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0040/2020

(ersätter B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 och B9-0045/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esther de Lange, för PPE-gruppen;

—   Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Fredrick Federley, för Renew-gruppen;

—   Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P9_TA(2020)0005)

(Resolutionsförslagen B9-0041/2020, B9-0044/2020 och B9-0046/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Senaste uppdatering: 3 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy