Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2990(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0036/2020

Συζήτηση :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0010

Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

10.10. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0036/2020, B9-0037/2020 και B9-0038/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0036/2020

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0010)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0037/2020 και B9-0038/2020 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Παρεμβάσεις

Ο Daniel Freund υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 76. Το Σώμα δεν δέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία η προφορική τροπολογία, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου