Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 27k
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg

10. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Antallet af medlemmer i udvalgene (afstemning)

10.2. Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse *** (afstemning)

10.3. Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)

10.4. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (afstemning)

10.5. Den europæiske grønne pagt (afstemning)

10.6. Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen (afstemning)

10.7. Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018 (afstemning)

10.8. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (afstemning)

10.9. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (afstemning)

10.10. Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (afstemning)
Seneste opdatering: 3. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik