Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 27k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


10.1. Počet členov výborov (hlasovanie)

10.2. Protokol medzi EÚ, Islandom aNórskom k Dohode o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva *** (hlasovanie)

10.3. Dohoda medzi EÚ a Čínou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)

10.4. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (hlasovanie)

10.5. Európsky ekologický dohovor (hlasovanie)

10.6. Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení (hlasovanie)

10.7. Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)

10.8. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)

10.9. Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

10.10. Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (hlasovanie)
Posledná úprava: 3. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia