Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2020 - Strasbourg

15. Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (temaatiline arutelu)
CRE

Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (2019/3016(RSP))

Sõna võttis Manfred Weber, et juhatada sisse fraktsiooni PPE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alessandro Panza fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer eelmise sõnavõtu teemal, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová ja Javier Zarzalejos.

Sõna võttis Věra Jourová.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Nikolina Brnjac.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 19. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika