Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg

15. Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (actualiteitendebat)
CRE

Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (2019/3016(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber om het door de PPE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Panza, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer over de uitlatingen van de vorige spreker, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová en Javier Zarzalejos.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid