Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 ianuarie 2020 - Strasbourg

15. Denaturarea istoriei europene și memoria celui de-al Doilea Război Mondial (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Denaturarea istoriei europene și memoria celui de-al Doilea Război Mondial (2019/3016(RSP))

A intervenit Manfred Weber pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul PPE.

Au intervenit Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Alessandro Panza, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer, cu privire la cele susținute de vorbitorul anterior, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová și Javier Zarzalejos.

A intervenit Věra Jourová.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Nikolina Brnjac.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 19 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate