Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg

15. Prekrúcanie európskych dejín a pripomenutie 2. svetovej vojny (tematická rozprava)
CRE

Prekrúcanie európskych dejín a pripomenutie 2. svetovej vojny (2019/3016(RSP))

V rozprave vystúpil Manfred Weber, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou PPE.

Vystúpili: Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Alessandro Panza v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer k výrokom predchádzajúceho rečníka, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová a Javier Zarzalejos.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 3. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia