Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg

15. Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget (2019/3016(RSP))

Talare: Manfred Weber inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Charles Goerens för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Panza för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer om föregående talares uttalande, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová och Javier Zarzalejos.

Talare: Věra Jourová.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy