Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2513(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0032/2020

Ingediende teksten :

B9-0032/2020

Debatten :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Stemmingen :

PV 16/01/2020 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0014

Notulen
XML 8k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg

16. Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Lívia Járóka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen en Bettina Vollath.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić en Milan Zver.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie) en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner en Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Pernando Barrena Arza, Malin Björk en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.1.2020.

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid