Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0032/2020

Ingivna texter :

B9-0032/2020

Debatter :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Omröstningar :

PV 16/01/2020 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0014

Protokoll
XML 8k
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg

16. Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Sylwia Spurek för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Lívia Járóka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Simon; Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lívia Járóka; Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Katarina Barley; François-Xavier Bellamy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Thun und Hohenstein; Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Robert Biedroń; Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Katalin Cseh; Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen och Bettina Vollath.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić och Milan Zver.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley och Juan Fernando López Aguilar, för S&D-gruppen, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner och Katalin Cseh, för Renew-gruppen, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Pernando Barrena Arza, Malin Björk och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om de pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.1.2020.

Senaste uppdatering: 3 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy