Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2513(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0032/2020

Ingediende teksten :

B9-0032/2020

Debatten :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Stemmingen :

PV 16/01/2020 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0014

Notulen
XML 8k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg

17. Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaak Madison, namens de ID-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mikuláš Peksa, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Zalewska, Tineke Strik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, en Bartosz Arłukowicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Ben Habib en Beata Kempa.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie) en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner en Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Pernando Barrena Arza, Malin Björk en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.1.2020.

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid