Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Keskiviikko 15. tammikuuta 2020 - Strasbourg

18. Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Lara Wolters S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivan David ID-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič ja Jiří Pospíšil.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Virginijus Sinkevičius ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: helmikuun 2020 istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 3. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö