Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg

18. De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Lara Wolters, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivan David, namens de ID-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič en Jiří Pospíšil.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius en Nikolina Brnjac.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van februari 2020.

Laatst bijgewerkt op: 19 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid