Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Miercuri, 15 ianuarie 2020 - Strasbourg

18. Redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu abuzul de fonduri UE și potențialul conflict de interese (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu abuzul de fonduri UE și potențialul conflict de interese (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Virginijus Sinkevičius (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Lara Wolters, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Ivan David, în numele Grupului ID, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič și Jiří Pospíšil.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Michaela Šojdrová.

Au intervenit Virginijus Sinkevičius și Nikolina Brnjac.

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune februarie 2020.

Ultima actualizare: 3 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate