Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2824(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0035/2020

Внесени текстове :

B9-0035/2020

Разисквания :

PV 15/01/2020 - 19
CRE 15/01/2020 - 19

Гласувания :

PV 16/01/2020 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0015

Протокол
XML 8k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург

19. COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Agnès Evren, от името на групата PPE, César Luena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Ville Niinistö, от името на групата Verts/ALE, Aurelia Beigneux, от името на групата ID, Alexandr Vondra, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, независим член на ЕП, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, която също така отказа въпрос „синя карта“ от Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Радан Кънев, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo и Peter Liese.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Ljudmila Novak.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Robert Hajšel и João Ferreira.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Pascal Canfin, от името на комисията ENVI, Agnès Evren, от името на групата PPE, César Luena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Ville Niinistö, от името на групата Verts/ALE, Alexandr Vondra, от името на групата ECR, и Silvia Modig, от името на групата GUE/NGL, относно петнадесетото заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично разнообразие (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 16.1.2020 г.

Последно осъвременяване: 3 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност