Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2824(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0035/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0035/2020

Συζήτηση :

PV 15/01/2020 - 19
CRE 15/01/2020 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

19. 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agnès Evren, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, César Luena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ville Niinistö, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Aurelia Beigneux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, η οποία αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Πέτρος Κόκκαλης, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Μαρία Σπυράκη, Klaus Buchner, Nuno Melo και Peter Liese.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Ljudmila Novak.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Robert Hajšel και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Pascal Canfin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Agnès Evren, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, César Luena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ville Niinistö, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου