Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург

21. Реформа на общите принципи на комитологията (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Реформа на общите принципи на комитологията (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се József Szájer, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Corbett, Bettina Vollath, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Renew, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík и Karen Melchior.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Richard Corbett.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 19 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност