Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg

22. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering i början av eftermiddagen vid nästföljande sammanträde.

Senaste uppdatering: 19 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy