Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 15. ledna 2020 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Slavnostní zasedání – Projev krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II.
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Početní složení výborů (hlasování)
  10.2.Protokol mezi EU a Islandem a Norskem k Dohodě o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva *** (hlasování)
  10.3.Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)
  10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (hlasování)
  10.5.Zelená dohoda pro Evropu (hlasování)
  10.6.Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení (hlasování)
  10.7.Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  10.8.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  10.9.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  10.10.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Překrucování evropské historie a připomínka 2. světové války (tematická rozprava)
 16.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska (rozprava)
 17.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska (rozprava)
 18.Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (rozprava)
 19.COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (rozprava)
 20.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (rozprava)
 21.Reforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie) (rozprava)
 22.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (201 kb)
19/05/2020 11:26
 Prezenční listina (70 kb)
03/04/2020 16:16
 Výsledky hlasování (297 kb)
16/07/2020 11:58
 Jmenovitá hlasování (10111 kb)
11/03/2020 15:34
 
 
Zápis (201 kb)
19/05/2020 11:26
 Prezenční listina (70 kb)
03/04/2020 16:16
 Výsledky hlasování (297 kb)
16/07/2020 11:58
 Jmenovitá hlasování (10111 kb)
11/03/2020 15:34
 
 
Zápis (85 kb)
19/05/2020 11:26
 Prezenční listina (14 kb)
03/04/2020 16:16
 Výsledky hlasování (79 kb)
11/03/2020 15:34
 Jmenovitá hlasování (742 kb)
11/03/2020 15:34
 
 
Zápis (300 kb)
19/05/2020 11:26
 Prezenční listina (83 kb)
03/04/2020 16:16
 Výsledky hlasování (243 kb)
11/03/2020 15:34
 Jmenovitá hlasování (2031 kb)
11/03/2020 15:34
 
Poslední aktualizace: 19. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí