Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 15. ledna 2020 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Slavnostní zasedání – Projev krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II.
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  
10.1.Početní složení výborů (hlasování)
  
10.2.Protokol mezi EU a Islandem a Norskem k Dohodě o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva *** (hlasování)
  
10.3.Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)
  
10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (hlasování)
  
10.5.Zelená dohoda pro Evropu (hlasování)
  
10.6.Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení (hlasování)
  
10.7.Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  
10.8.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  
10.9.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
10.10.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Překrucování evropské historie a připomínka 2. světové války (tematická rozprava)
 16.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska (rozprava)
 17.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska (rozprava)
 18.Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (rozprava)
 19.COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (rozprava)
 20.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (rozprava)
 21.Reforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie) (rozprava)
 22.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (201 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (297 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (6982 kb) 
 
Zápis (201 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (297 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (6982 kb) 
 
Zápis (85 kb) Prezenční listina (14 kb) Výsledky hlasování (80 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (742 kb) 
 
Zápis (300 kb) Prezenční listina (83 kb) Výsledky hlasování (242 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2021 kb) 
Poslední aktualizace: 3. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí