Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Højtideligt møde - Tale af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige Jordan
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  
10.1.Antallet af medlemmer i udvalgene (afstemning)
  
10.2.Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse *** (afstemning)
  
10.3.Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)
  
10.4.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (afstemning)
  
10.5.Den europæiske grønne pagt (afstemning)
  
10.6.Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen (afstemning)
  
10.7.Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018 (afstemning)
  
10.8.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (afstemning)
  
10.9.Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (afstemning)
  
10.10.Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn (forhandling)
 17.De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen (forhandling)
 18.Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (forhandling)
 19.COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (forhandling)
 20.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (forhandling)
 21.Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren (forhandling)
 22.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (292 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (6982 kb) 
 
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (292 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (6982 kb) 
 
Protokol (84 kb) Tilstedeværelsesliste (14 kb) Afstemningsresultater (83 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (323 kb) 
 
Protokol (302 kb) Tilstedeværelsesliste (81 kb) Afstemningsresultater (225 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2007 kb) 
Seneste opdatering: 3. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik