Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 15. jaanuar 2020 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Pidulik istung – Tema Majesteedi Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuninga Abdullah II kõne
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Komisjonide arvuline koosseis (hääletus)
  10.2.ELi, Islandi ja Norra vaheline protokoll, mis lisatakse lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil *** (hääletus)
  10.3.ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping *** (hääletus)
  10.4.Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (hääletus)
  10.5.Euroopa roheline kokkulepe (hääletus)
  10.6.Kodanike õigusi käsitlevate väljaastumislepingu sätete rakendamine ja jälgimine (hääletus)
  10.7.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (hääletus)
  10.8.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (hääletus)
  10.9.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (hääletus)
  10.10.Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (temaatiline arutelu)
 16.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Ungari juhtum (arutelu)
 17.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Poola juhtum (arutelu)
 18.Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga (arutelu)
 19.Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (arutelu)
 20.Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (arutelu)
 21.Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform (arutelu)
 22.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (197 kb)
19/05/2020 11:30
  Kohalolijate nimekiri (70 kb)
03/04/2020 16:18
 
Protokoll (84 kb)
19/05/2020 11:30
  Kohalolijate nimekiri (14 kb)
03/04/2020 16:18
  Hääletustulemused (123 kb)
11/03/2020 15:34
  Nimelise hääletuse tulemused (333 kb)
11/03/2020 15:34
 
Protokoll (294 kb)
19/05/2020 11:30
  Kohalolijate nimekiri (82 kb)
03/04/2020 16:18
  Hääletustulemused (225 kb)
11/03/2020 15:34
  Nimelise hääletuse tulemused (2017 kb)
11/03/2020 15:34
Viimane päevakajastamine: 19. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika