Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. tammikuuta 2020 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Juhlaistunto - Hänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puhe
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Valiokuntien jäsenmäärät (äänestys)
  10.2.Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskeva EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen pöytäkirja *** (äänestys)
  10.3.EU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (äänestys)
  10.4.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * (äänestys)
  10.5.Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (äänestys)
  10.6.Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta (äänestys)
  10.7.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  10.8.Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  10.9.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  10.10.Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset (keskustelu)
 17.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset (keskustelu)
 18.Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (keskustelu)
 19.Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (keskustelu)
 20.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (keskustelu)
 21.Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen (keskustelu)
 22.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (298 kb) Nimenhuutoäänestykset (12136 kb) 
 
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (298 kb) Nimenhuutoäänestykset (12136 kb) 
 
Pöytäkirja (84 kb) Läsnäololista (14 kb) Äänestysten tulokset (82 kb) Nimenhuutoäänestykset (333 kb) 
 
Pöytäkirja (299 kb) Läsnäololista (81 kb) Äänestysten tulokset (232 kb) Nimenhuutoäänestykset (2006 kb) 
Päivitetty viimeksi: 3. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö