Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2020. január 15., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Ünnepélyes ülés - Őfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde
 9.Az ülés folytatása
 10.Szavazások órája
  10.1.A bizottságok létszáma (szavazás)
  10.2.A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv *** (szavazás)
  10.3.Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás *** (szavazás)
  10.4.Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében * (szavazás)
  10.5.Az európai zöld megállapodás (szavazás)
  10.6.A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (szavazás)
  10.7.2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)
  10.8.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)
  10.9.Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)
  10.10.Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Az európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete (vita időszerű kérdésekről)
 16.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról (vita)
 17.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról (vita)
 18.A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása (vita)
 19.A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (vita)
 20.Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (vita)
 21.A komitológia általános elveinek reformja (vita)
 22.A jelenlegi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (204 kb)
19/05/2020 11:33
  Jelenléti ív (70 kb)
03/04/2020 16:22
 
Jegyzőkönyv (84 kb)
19/05/2020 11:33
  Jelenléti ív (14 kb)
03/04/2020 16:22
  A szavazások eredményei (84 kb)
11/03/2020 15:34
  Név szerinti szavazás (340 kb)
11/03/2020 15:34
 
Jegyzőkönyv (310 kb)
19/05/2020 11:33
  Jelenléti ív (81 kb)
03/04/2020 16:22
  A szavazások eredményei (239 kb)
11/03/2020 15:34
  Név szerinti szavazás (2016 kb)
11/03/2020 15:34
Utolsó frissítés: 2020. május 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat