Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Plechtige vergadering - Toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Aantal leden van de commissies (stemming)
  10.2.Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend *** (stemming)
  10.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)
  10.4.Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (stemming)
  10.5.De Europese Green Deal (stemming)
  10.6.Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK (stemming)
  10.7.Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied (stemming)
  10.8.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  10.9.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  10.10.Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (actualiteitendebat)
 16.Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (debat)
 17.Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (debat)
 18.De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (debat)
 19.COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (debat)
 20.De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (debat)
 21.Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure (debat)
 22.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (201 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (297 kb) Hoofdelijke stemming (12136 kb) 
 
Notulen (201 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (297 kb) Hoofdelijke stemming (12136 kb) 
 
Notulen (84 kb) Presentielijst (14 kb) Uitslag van de stemming (79 kb) Hoofdelijke stemming (327 kb) 
 
Notulen (307 kb) Presentielijst (81 kb) Uitslag van de stemming (230 kb) Hoofdelijke stemming (2004 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid