Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 15 stycznia 2020 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Uroczyste posiedzenie - Wystąpienie Jego Królewskiej Mości Abdullaha II, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Skład liczbowy komisji (głosowanie)
  10.2.Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego *** (głosowanie)
  10.3.Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)
  10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (głosowanie)
  10.5.Europejski Zielony Ład (głosowanie)
  10.6.Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (głosowanie)
  10.7.Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (głosowanie)
  10.8.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)
  10.9.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  10.10.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Przeinaczanie historii europejskiej i pamięci o II wojnie światowej (debata na aktualny temat)
 16.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Węgier (debata)
 17.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski (debata)
 18.Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (debata)
 19.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (debata)
 20.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (debata)
 21.Reforma głównych zasad procedury komitetowej (debata)
 22.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (199 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (298 kb) Głosowanie imienne (12136 kb) 
 
Protokół (199 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (298 kb) Głosowanie imienne (12136 kb) 
 
Protokół (85 kb) Lista obecności (14 kb) Wyniki głosowania (83 kb) Głosowanie imienne (333 kb) 
 
Protokół (310 kb) Lista obecności (82 kb) Wyniki głosowania (245 kb) Głosowanie imienne (1993 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności