Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Slávnostná schôdza - Prejav jeho veličenstva kráľa Abdalláha II., kráľa Jordánskeho hášimovského kráľovstva
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  
10.1.Počet členov výborov (hlasovanie)
  
10.2.Protokol medzi EÚ, Islandom aNórskom k Dohode o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva *** (hlasovanie)
  
10.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)
  
10.4.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (hlasovanie)
  
10.5.Európsky ekologický dohovor (hlasovanie)
  
10.6.Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení (hlasovanie)
  
10.7.Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
  
10.8.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  
10.9.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
10.10.Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Prekrúcanie európskych dejín a pripomenutie 2. svetovej vojny (tematická rozprava)
 16.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods.1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Maďarska (rozprava)
 17.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska (rozprava)
 18.Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (rozprava)
 19.COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020) (rozprava)
 20.Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018 (rozprava)
 21.Reforma všeobecných zásad komitológie (rozprava)
 22.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (293 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (6982 kb) 
 
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (293 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (6982 kb) 
 
Zápisnica (85 kb) Prezenčná listina (14 kb) Výsledky hlasovania (82 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (332 kb) 
 
Zápisnica (306 kb) Prezenčná listina (82 kb) Výsledky hlasovania (233 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2003 kb) 
Posledná úprava: 3. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia