Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Slávnostná schôdza - Prejav jeho veličenstva kráľa Abdalláha II., kráľa Jordánskeho hášimovského kráľovstva
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Počet členov výborov (hlasovanie)
  10.2.Protokol medzi EÚ, Islandom aNórskom k Dohode o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva *** (hlasovanie)
  10.3.Dohoda medzi EÚ a Čínou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)
  10.4.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (hlasovanie)
  10.5.Európsky ekologický dohovor (hlasovanie)
  10.6.Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení (hlasovanie)
  10.7.Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (hlasovanie)
  10.8.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  10.9.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  10.10.Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Prekrúcanie európskych dejín a pripomenutie 2. svetovej vojny (tematická rozprava)
 16.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods.1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Maďarska (rozprava)
 17.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska (rozprava)
 18.Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (rozprava)
 19.COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020) (rozprava)
 20.Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018 (rozprava)
 21.Reforma všeobecných zásad komitológie (rozprava)
 22.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (199 kb)
19/05/2020 11:37
  Prezenčná listina (70 kb)
03/04/2020 16:26
 
Zápisnica (85 kb)
19/05/2020 11:37
  Prezenčná listina (14 kb)
03/04/2020 16:26
  Výsledky hlasovaní (79 kb)
11/03/2020 15:34
  Hlasovania podľa mien (332 kb)
11/03/2020 15:34
 
Zápisnica (306 kb)
19/05/2020 11:37
  Prezenčná listina (82 kb)
03/04/2020 16:26
  Výsledky hlasovaní (233 kb)
11/03/2020 15:34
  Hlasovania podľa mien (2014 kb)
11/03/2020 15:34
Posledná úprava: 19. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia