Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Högtidligt möte - Anförande av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska konungariket Jordanien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Antal ledamöter i utskotten (omröstning)
  
10.2.Protokoll mellan EU, Island och Norge till avtalet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål *** (omröstning)
  
10.3.Avtal mellan EU och Kina om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)
  
10.4.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag * (omröstning)
  
10.5.Den europeiska gröna given (omröstning)
  
10.6.Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (omröstning)
  
10.7.Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (omröstning)
  
10.8.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  
10.9.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  
10.10.Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget (debatt om en aktuell fråga)
 16.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern (debatt)
 17.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen (debatt)
 18.Återupptagandet av åtalet mot Tjeckiens premiärminister för förskingring av EU-medel och potentiella intressekonflikter (debatt)
 19.COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (debatt)
 20.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (debatt)
 21.Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet (debatt)
 22.Justering av protokollet från detta sammanträde
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (200 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (297 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6982 kb) 
 
Protokoll (200 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (297 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6982 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (330 kb) 
 
Protokoll (299 kb) Närvarolista (82 kb) Omröstningsresultat (227 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2005 kb) 
Senaste uppdatering: 3 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy