Index 
Jegyzőkönyv
XML 204kPDF 310kWORD 84k
2020. január 15., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Ünnepélyes ülés - Őfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde
 9.Az ülés folytatása
 10.Szavazások órája
  
10.1.A bizottságok létszáma (szavazás)
  
10.2.A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv *** (szavazás)
  
10.3.Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás *** (szavazás)
  
10.4.Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében * (szavazás)
  
10.5.Az európai zöld megállapodás (szavazás)
  
10.6.A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (szavazás)
  
10.7.2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)
  
10.8.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)
  
10.9.Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)
  
10.10.Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Az európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete (vita időszerű kérdésekről)
 16.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról (vita)
 17.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról (vita)
 18.A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása (vita)
 19.A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (vita)
 20.Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (vita)
 21.A komitológia általános elveinek reformja (vita)
 22.A jelenlegi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.08-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen és Henrike Hahn, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza és Jan Zahradil, az ECR képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0055/2020);

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Burundiról, különösen a véleménynyilvánítás szabadságáról (B9-0066/2020).

II.   Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa és Patryk Jaki, az ECR képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi és Henrike Hahn, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg és Dominique Bilde, az ID képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0060/2020);

—   Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou és Manuel Bompard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere és Ivan Štefanec, a PPE képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, Nigériáról, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadásokról (B9-0065/2020).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedés tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - határidő: 2020. április 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/429európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/429európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a többéves gördülő terv kialakítása révén történő kiegészítéséről (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egyes, fedezeti célú, egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokkal kapcsolatos kezelésének meghatározása tekintetében történő módosításáról (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU)2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a lakóautók abszorpciós hűtőgépeinek szénacél hűtőrendszerében korrózióálló anyagként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében történő módosításáról (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázatra alkalmazott alternatív sztenderd módszer tekintetében történő módosításáról (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok elemzésére szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként alkalmazott ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben használt kadmiumra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének alkatrészekben használt ólomra és ólomvegyületekre vonatkozó egyes mentességek tekintetében történő módosításáról (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 15.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. október 15.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fedezett kötvényekhez és az értékpapírosításokhoz kapcsolódó partnerkockázat megfelelő csökkentésére szolgáló konstrukciók létrehozására vonatkozó kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2205 és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Kifogás benyújtásának határideje az illetékes bizottság kérésére: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- DEC 27/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


6. Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (vita)

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Dubravka Šuica (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök rövid beszédében felvezeti a vitát.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, és Paulo Rangel.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Robert Rowland és Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Bogdan Rzońca és Lara Wolters, Pascal Durand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Katalin Cseh, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, aki visszautasít egy kékkártyás kérdést is, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß a vita lebonyolításáról (az elnök pontosít), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri és Geoffroy Didier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński és Marc Botenga.

Felszólal: Dubravka Šuica és Nikolina Brnjac.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt és Pascal Durand, a Renew képviselőcsoport nevében, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani és Danuta Maria Hübner, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff és Domènec Ruiz Devesa, az S&D képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Philippe Lamberts és Daniel Freund, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó európai parlamenti álláspontról (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod és Gilles Lebreton, az ID képviselőcsoport nevében , az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó európai parlamenti álláspontról (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport nevében, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.15-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .

(Az ülést 11.58-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 12.06-kor folytatódik.


8. Ünnepélyes ülés - Őfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde

A Parlament 12.06 és 12.19 között, Őfelsége II. Abdullah, a Jordán Hásimita Királyság királyának beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.

(Az ülést 12.20-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.30-kor folytatódik.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


10.1. A bizottságok létszáma (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, az eljárási szabályzat 206. cikke alapján benyújtva, az állandó bizottságok összetételéről (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0001)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)


10.2. A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0002)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


10.3. Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0003)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


10.4. Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében * (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról és a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó közigazgatási együttműködés és információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelv tervezetéről [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0004)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


10.5. Az európai zöld megállapodás (szavazás)

A vita időpontja:2019. december 11. (2019.12.11-i jegyzőkönyv, 7. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra és Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo és Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez és Miriam Dalli, az S&D képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni és Tom Vandendriessche, a(z) ID képviselőcsoport nevében, az európai zöld megállapodásról (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0040/2020

(amely a B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 és B9-0045/2020 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esther de Lange, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Miriam Dalli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Fredrick Federley, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0005)

(A B9-0041/2020, B9-0044/2020 és B9-0046/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


10.6. A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0031/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0006)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


10.7. 2018. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról – 2018. évi éves jelentés [2019/2125(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2020)0007)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


10.8. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – éves jelentés [2019/2136(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A9-0054/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (ID képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2020)0008)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)


10.9. Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról – éves jelentés [2019/2135(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0009)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)


10.10. Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0036/2020, B9-0037/2020 és B9-0038/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B9-0036/2020

Elfogadva. (P9_TA(2020)0010)

(A B9-0037/2020 és B9-0038/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Felszólalások

Daniel Freund szóbeli módosítást terjeszt elő a 76. módosításhoz. A Parlament nem fogadja el a szóbeli módosítás szavazásra bocsátását, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.


ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az európai zöld megállapodás - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki és Neena Gill

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten és Neena Gill

Isabel Wiseler-Lima -jelentés - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka és Jiří Pospíšil

David McAllister -jelentés - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová és Guido Reil.

A szavazatok indokolása holnap, a 2020. január 16-i, csütörtöki ülésen folytatódik.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.

Az elektronikus változat a plenáris ülés utolsó napjától számított két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.45-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.03-kor folytatódik.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Az európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete (vita időszerű kérdésekről)

Az európai történelem meghamisítása és a II. világháború emlékezete (2019/3016(RSP))

Felszólal: Manfred Weber bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandro Panza, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer az előző felszólaló által mondottakról, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová és Javier Zarzalejos.

Felszólal: Věra Jourová.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Nikolina Brnjac.

A vitát berekesztik.


16. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylwia Spurek, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Strugariu, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gwendoline Delbos-Corfield, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Nicola Procaccini, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, független, Lívia Járóka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen és Bettina Vollath.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić és Milan Zver.

Felszólal: Didier Reynders (a Bizottság tagja) és Nikolina Brnjac.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley és Juan Fernando López Aguilar, az S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner és Katalin Cseh, a Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pernando Barrena Arza, Malin Björk és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


17. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerintii, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michal Šimečka, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaak Madison, a(z) ID képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mikuláš Peksa, Beata Szydło, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Zalewska, Tineke Strik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Thun und Hohenstein, és Bartosz Arłukowicz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tomáš Zdechovský, Ben Habib és Beata Kempa.

Felszólal: Didier Reynders (a Bizottság tagja) és Nikolina Brnjac.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley és Juan Fernando López Aguilar, az S&D képviselőcsoport nevében, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner és Katalin Cseh, a Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pernando Barrena Arza, Malin Björk és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése alapján Lengyelországgal és Magyarországgal kapcsolatban folyamatban lévő meghallgatásokról (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


18. A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Cseh Köztársaság miniszterelnöke elleni, uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitása (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lara Wolters, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivan David, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič és Jiří Pospíšil.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius és Nikolina Brnjac.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a 2020. februári ülésen.


19. A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agnès Evren, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, César Luena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ville Niinistö, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Aurelia Beigneux, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Alexandr Vondra, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Silvia Modig, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, független, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, aki elutasítja Sarah Wiener kékkártyás kérdését, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo és Peter Liese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ljudmila Novak.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Robert Hajšel és João Ferreira.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Pascal Canfin, az ENVI bizottság nevében, Agnès Evren, a PPE képviselőcsoport nevében, César Luena, az S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a Renew képviselőcsoport nevében, Ville Niinistö, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében, és Silvia Modig, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes felei konferenciájának 15. üléséről (COP 15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


20. Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (vita)

Jelentés az európai ombudsman tevékenységéről – a 2018.évi éves jelentés [2019/2134(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Emily O'Reilly (európai ombudsman) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Cristian Terheş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexis Georgoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Furore, független, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba és Brando Benifei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Felszólal: Theresa Griffin.

°
° ° °

Felszólal: Emily O'Reilly és Peter Jahr.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


21. A komitológia általános elveinek reformja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A komitológia általános elveinek reformja (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Corbett, Bettina Vollath, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík és Karen Melchior.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Richard Corbett.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


22. A jelenlegi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően a jelenlegi ülés jegyzőkönyve a következő ülés délutánjának kezdetén jóváhagyás céljából benyújtásra kerül a Parlamenthez.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 646.599/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.22-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dita Charanzová

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Utolsó frissítés: 2021. március 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat