Rodyklė 
Protokolas
XML 200kPDF 303kWORD 85k
Trečiadienis, 2020 m. sausio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Iškilmingas posėdis - Jo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karalystės Karaliaus Abdulos II kalba
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Komitetų narių skaičius (balsavimas)
  10.2.Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ES, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolas dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais *** (balsavimas)
  10.3.ES ir Kinijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (balsavimas)
  10.4.Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema * (balsavimas)
  10.5.Europos žaliasis kursas (balsavimas)
  10.6.Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena (balsavimas)
  10.7.2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (balsavimas)
  10.8.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (balsavimas)
  10.9.Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (balsavimas)
  10.10.Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Europos istorijos iškraipymas ir Antrojo pasaulinio karo atminimas (diskusija aktualia tema)
 16.Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Vengrijos (diskusijos)
 17.Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos (diskusijos)
 18.Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas (diskusijos)
 19.15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP15) Kunminge (2020 m.) (diskusijos)
 20.Europos ombudsmeno 2018 m. veikla (diskusijos)
 21.Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma (diskusijos)
 22.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.08 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Burundis, ypač saviraiškos laisvė (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen ir Henrike Hahn Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza ir Jan Zahradil ECR frakcijos vardu dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (B9-0055/2020);

—   Kati Piri ir Maria Arena S&D frakcijos vardu dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak ir Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu dėl Burundžio, ypač saviraiškos laisvės (B9-0066/2020).

II.   Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa ir Patryk Jaki ECR frakcijos vardu dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi ir Henrike Hahn Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg ir Dominique Bilde ID frakcijos vardu dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0060/2020);

—   Kati Piri ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou ir Manuel Bompard GUE/NGL frakcijos vardu dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere ir Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu dėl Nigerijos, ypač pastarojo meto teroristinių išpuolių (B9-0065/2020).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - Terminas: 2020 m. balandžio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429​ tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant daugiamečius tęstinius planus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, susijusioms su tam tikrais paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais rizikos draudimo tikslais, taikomos tvarkos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251 (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria dėl išimties taikymo šešiavalenčiam chromui, kuris kaip antikorozinė medžiaga naudojamas gyvenamosiose priekabose įrengtų absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotosios direktyvos, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo platinuotosios platinos elektroduose, naudojamuose tam tikriems laidumo matavimams, išimčių, priedas (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikruose nešiojamųjų mašinų degimo varikliuose naudojamuose lydmetaliuose ir išvadų dangose (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl alternatyvaus standartizuoto rinkos rizikos apskaičiavimo metodo (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotoji direktyva kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip polivinilchlorido, naudojamo tam tikruose in vitro diagnostikos medicinos prietaisuose, skirtuose kraujo ir kitų kūno skysčių bei kūno dujų analizei, šiluminį stabilizatorių (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria kadmį leidžiama naudoti tam tikrų spinduliuotei atsparių vaizdo kamerų vamzdžiuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose kaip antikorozinę medžiagą leidžiama naudoti šešiavalentį chromą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedas (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria dėl tam tikrų išimčių taikymo transporto priemonių dalyse naudojamam švinui ir jo junginiams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 15 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais apibrėžiami kriterijai, pagal kuriuos nustatomos priemonės sandorio šalies kredito rizikai, susijusiai su padengtosiomis obligacijomis ir pakeitimu vertybiniais popieriais, tinkamai sumažinti, taip pat iš dalies keičiami deleguotieji reglamentai (ES) 2015/2205 ir (ES) 2016/1178 (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 16 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 27/2019. III skirsnis - Komisija (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


6. Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (diskusijos)

Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dubravka Šuica (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Pirmininkas pasakė trumpą kalbą, kuria pristatė diskusijas.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Daniel Freund Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, ir Paulo Rangel.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Robert Rowland ir Niklas Nienaß), Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick Breyer), Domènec Ruiz Devesa (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Bogdan Rzońca ir Lara Wolters), Pascal Durand (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fabio Massimo Castaldo), Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dolors Montserrat), Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Katalin Cseh), Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claudia Gamon), Jorge Buxadé Villalba, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner (ji taip atsisakė kad būtų pateiktas mėlynosios kortelės klausimas), Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ben Habib), Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Damian Boeselager), Scott Ainslie, Niklas Nienaß dėl diskusijų eigos (pirmininkė pateikė papildomos informacijos), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri ir Geoffroy Didier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński ir Marc Botenga.

Kalbėjo Dubravka Šuica ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt ir Pascal Durand RENEW frakcijos vardu, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani ir Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff ir Domènec Ruiz Devesa S&D frakcijos vardu, Ska Keller, Philippe Lamberts ir Daniel Freund Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Schirdewan ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos Parlamento pozicijos dėl konferencijos dėl Europos ateities (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod ir Gilles Lebreton ID frakcijos vardu dėl Europos Parlamento pozicijos dėl konferencijos dėl Europos ateities (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu dėl konferencijos dėl Europos ateities (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 15 protokolo 10.10 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.58 val.)


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.06 val.


8. Iškilmingas posėdis - Jo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karalystės Karaliaus Abdulos II kalba

Jo Didenybės Jordanijos Hašimitų Karalystės Karaliaus Abdulos II kalbos proga nuo 12.06 iki 12.19 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

(Posėdis sustabdytas 12.20 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.30 val.


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


10.1. Komitetų narių skaičius (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 206 straipsnį, dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0001)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 1 punktas)


10.2. Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ES, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolas dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0002)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 2 punktas)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


10.3. ES ir Kinijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0003)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 3 punktas)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


10.4. Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms įmonėms skirta schema * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais, projekto [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0004)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 4 punktas)


10.5. Europos žaliasis kursas (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. gruodžio 11 d. (2019 12 11 protokolo 7 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra ir Anna Zalewska ECR frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange PPE frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley Renew frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo ir Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni ir Tom Vandendriessche ID frakcijos vardu dėl Europos žaliojo kurso (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0040/2020

(keičia B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 ir B9-0045/2020):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esther de Lange PPE frakcijos vardu;

—   Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Fredrick Federley RENEW frakcijos vardu;

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2020)0005)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0041/2020, B9-0044/2020 ir B9-0046/2020 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 5 punktas)


10.6. Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0031/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0006)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 6 punktas)


10.7. 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje. 2018 m. metinis pranešimas [2019/2125(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0007)
(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 7 punktas)


10.8. Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Metinis pranešimas [2019/2136(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A9-0054/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (ID frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0008)
(Balsavimo rezultatai: priedas priedo „Balsavimo rezultatai“ 8 punktas)


10.9. Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo. Metinis pranešimas [2019/2135(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0009)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 9 punktas)


10.10. Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0036/2020, B9-0037/2020 ir B9-0038/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0036/2020

Priimta (P9_TA(2020)0010)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0037/2020 ir B9-0038/2020 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 10 punktas)

Kalbėjo:

Daniel Freund, pateikė 76 pakeitimo žodinį pakeitimą. Parlamentas nesutiko, kad dėl žodinio pakeitimo būtų balsojama, nes tam nepritarė daugiau kaip 40 Parlamento narių.


PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Europos žaliasis kursas - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ir Neena Gill

Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir stebėsena - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten ir Neena Gill

Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová ir Guido Reil.

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks rytdienos, 2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienio, posėdyje.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.45 val.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

13. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.03 val.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Europos istorijos iškraipymas ir Antrojo pasaulinio karo atminimas (diskusija aktualia tema)

Europos istorijos iškraipymas ir Antrojo pasaulinio karo atminimas (2019/3016(RSP))

Kalbėjo Manfred Weber, pradėdama PPE frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja).

Kalbėjo Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Charles Goerens Renew frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Alessandro Panza ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer dėl ankstesnio kalbėtojo kalbos, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová ir Javier Zarzalejos.

Kalbėjo Věra Jourová.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Nikolina Brnjac.

Diskusijos baigtos.


16. Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Vengrijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Vengrijos (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Sylwia Spurek S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE frakcijos vardu, Jérôme Rivière ID frakcijos vardu, Nicola Procaccini ECR frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Lívia Járóka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Katarina Barley, Anna Júlia Donáth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Simon), Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lívia Járóka), Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Katarina Barley), François-Xavier Bellamy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Thun und Hohenstein), Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Katalin Cseh), Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen ir Bettina Vollath.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ir Milan Zver.

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys) ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner ir Katalin Cseh RENEW frakcijos vardu, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Pernando Barrena Arza, Malin Björk ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstančių klausymų dėl Lenkijos ir Vengrijos (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.4 punktas


17. Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Michal Šimečka Renew frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Jaak Madison ID frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Mikuláš Peksa), Beata Szydło ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Radosław Sikorski), Konstantinos Arvanitis GUE/NGL frakcijos vardu, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Zalewska), Tineke Strik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Joachim Stanisław Brudziński), Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elżbieta Katarzyna Łukacijewska), Sira Rego, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ryszard Czarnecki), Katarina Barley, Patryk Jaki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Júlia Donáth), Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Thun und Hohenstein) ir Bartosz Arłukowicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tomáš Zdechovský, Ben Habib ir Beata Kempa.

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys) ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner ir Katalin Cseh RENEW frakcijos vardu, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Pernando Barrena Arza, Malin Björk ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstančių klausymų dėl Lenkijos ir Vengrijos (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.4 punktas


18. Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Bylos, iškeltos Čekijos Respublikos ministrui pirmininkui dėl piktnaudžiavimo ES lėšomis ir galimo interesų konflikto, atnaujinimas (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Lara Wolters S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová Renew frakcijos vardu, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE frakcijos vardu, Ivan David ID frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič ir Jiří Pospíšil.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius ir Nikolina Brnjac.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 m. vasario mėn. sesija


19. 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP15) Kunminge (2020 m.) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija Kunminge (2020 m.) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Agnès Evren PPE frakcijos vardu, César Luena S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Ville Niinistö Verts/ALE frakcijos vardu, Aurelia Beigneux ID frakcijos vardu, Alexandr Vondra ECR frakcijos vardu, Silvia Modig GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer (taip pat nesutiko, kad Sarah Wiener pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo ir Peter Liese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ljudmila Novak.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Robert Hajšel ir João Ferreira.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Pascal Canfin ENVI komiteto vardu, Agnès Evren PPE frakcijos vardu, César Luena S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos RENEW frakcijos vardu, Ville Niinistö Verts/ALE frakcijos vardu, Alexandr Vondra ECR frakcijos vardu ir Silvia Modig GUE/NGL frakcijos vardu dėl 15-osios Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos (COP 15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.5 punktas


20. Europos ombudsmeno 2018 m. veikla (diskusijos)

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą [2019/2134(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr pristatė pranešimą.

Kalbėjo Emily O'Reilly (Europos ombudsmenė) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Cristian Terheş S&D frakcijos vardu, Yana Toom Renew frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Alexis Georgoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Furore, nepriklausomas Parlamento narys, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Kalbėjo Theresa Griffin.

°
° ° °

Kalbėjo Emily O'Reilly ir Peter Jahr.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.6 punktas


21. Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo József Szájer PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Corbett), Bettina Vollath S&D frakcijos vardu, Pascal Durand Renew frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík ir Karen Melchior.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Richard Corbett.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


22. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti popietinėje kito posėdžio dalyje.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 646.599/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.22 val.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalinis sekretorius

pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Atnaujinta: 2021 m. kovo 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika